Migros, hisse başına 6,21 TL temettü ödeyecek

“Şirket tarafından KAP’a yapılan açıklamada şöyle denildi: “Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) Kâr Payı Tebliği (II-19.1) ve ilgili Kâr Payı Rehberinde yer alan esaslar ile Şirketimizin Ana Sözleşmesi’nde bulunan hükümler ve Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikaları çerçevesinde, 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Yönetim Kurulu teklifi müzakere edildi.

Buna göre şirketimizin sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanmış konsolide mali tablolarına, VUK yasal kayıtlarına ve vergi mevzuatına göre, 192 milyon 935 bin TL’si net dağıtılabilir dönem kârından, 1 milyar 181 milyon 159 bin TL’si “diğer kaynaklardan” karşılanmak üzere, 124 milyon 94 bin TL ikinci tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 1 milyar 250 milyon TL’nin, pay sahiplerine tamamı nakden ödenmek üzere kar payı olarak dağıtılmasına, tam mükellef kurumlar ile Türkiye’de bir işyeri veya daimi temsilcisi aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımız için 1 TL nominal değerdeki pay için 6,90 TL brüt=net kar payı ödenmesine, diğer hissedarlarımıza ise 1 TL nominal değerdeki pay için net 6,21 TL şeklinde (% 10 stopaj uygulayarak) kar payı ödenmesine ve kâr payı dağıtımına Genel Kurul Toplantısı’nı müteakip yasal sürecin tamamlanarak 27 Mayıs 2024 tarihinde başlanmasına ve gerekli işlemlerin yapılması hususunda yönetim kurulunun yetkilendirilmesine karar verildi.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x